Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers zetten zich ‘belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten. Een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen.

Afspraken vastleggen

Door een vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar verwacht. Je kunt elkaar aanspreken op wat er is afgesproken. Het is niet verplicht een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, maar schriftelijk vastgelegde afspraken leveren minder vaak misverstanden op dan mondelinge.

Rechten en plichten

In tegenstelling tot betaalde werknemers is er voor vrijwilligers bijna niets wettelijk geregeld. Er bestaan ook geen CAO’s voor vrijwilligers. Dat betekent dat de rechten en plichten van vrijwilligers bepaald worden binnen de organisaties waar ze werken. Een vrijwilligersovereenkomst is een gebruikelijk middel om afspraken, rechten en plichten vast te leggen.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.