Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Op deze site kunt u terecht voor informatie en het aanvragen van een VOG: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx

 

VOG is gratis voor groep vrijwilligers

Vrijwilligers werken vaak met mensen die op een bepaalde manier van hen afhankelijk en op die manier ook kwetsbaar zijn. Zo kan een vrijwilliger bijvoorbeeld informatie achterhouden, ervoor zorgen dat mensen niet mee mogen doen, weigeren hulp te bieden of mensen in een lastige of bedreigende situatie brengen. Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Gratis VOG moet je kunnen omschrijven op welke manier mensen afhankelijk zijn van uw vrijwilligers.