Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Hoe zit het met vrijwilligerswerk?

Wij krijgen regelmatig vragen over zaken rondom uitkeringen en vrijwilligerswerk. Hierna zetten wij een aantal zaken voor u op een rij. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het UWV, raadpleeg hun website of bel met UWV Telefoon Werknemers. Ook kunt u kijken op deze link.

Wij adviseren u om het UWV altijd te informeren over uw vrijwilligerswerk. Als u verplicht bent vrijwilligerswerk te melden en u doet dat niet kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt het vrijwilligerswerk digitaal melden of contact opnemen met uw adviseur of de arbeidsdeskundige.

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen:

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers
Een voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijkt het UWV naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

Vrijwilligerswerk? Alleen voor een maatschappelijke organisatie
Voor het UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Vrijwilligerswerk en uitkering
Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Wat is de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk?
De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.

Let op: Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is niet de bedoeling dat u ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Wél kunt u met vrijwilligerswerk uw kansen op betaald werk vergroten. U krijgt als vrijwilliger namelijk meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

bron: http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx

zie ook: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/soepelere-regels-vrijwilligerswerk-voor-mensen-met-ww.aspx