Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Toolkit In Veilige Handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel misbruik is een breed begrip. Het kan variëren van dubbelzinnige opmerkingen en seksueel getinte grappen tot aanranding en verkrachting. Maar iedere vorm van seksueel misbruik heeft één overeenkomst: een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer.

De website "In veilige handen" is ontwikkeld om vrijwilligersorganisaties te helpen met een stappenplan om de organisatie veiliger te maken.

bron: http://www.inveiligehanden.nl