Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6

Vrijwilligersvergoeding

Krijgt u een vergoeding voor het vrijwilligerswerk wat u doet en wilt u weten hoe dit met de belasting zit?

In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder.
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar.
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
  Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan De Belastingdienst door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger in 2019 (of in 2018) meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaat De Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

 

Bron en meer informatie Belastingdienst